Scoala Sanitara Postliceala
"Prof. Dr. Nanu I. Muscel"

"Investeşte în formarea ta profesională"

Cine suntem?

“ A trăi respectat sau a muri regretat,
iată…deviza mea şi deasemenea ambiţia mea…”
                                                              (Alexandru Ioan Cuza)

     Şcoala Sanitară postliceală Profesor Dr. Nanu I Muscel este continuatoarea primei şcoli sanitare din oraşul Cămpulung –Şcoala Sanitară Postliceala Sanitas, înfiinţată în 1992 şi care a continuat activitatea până în 1995, când membrii fondatori au decis despărţirea juridică a lor.
Din 1996, şcoala sanitară a fost reorganizată, schimbându-se Consiliul de Administraţie, confirmat ulterior prin încheierea Camerei de Consiliu a Tribunalului Argeş, dosar 94PJ/1997.
Pentru a conferii o mai mare stabilitate juridica, şcoala Sanitara Sanitas a fuzionat în octombrie 1997 cu Şcoala Sanitara Prof. Dr. Nanu I Muscel, Fundaţia Sinergii Muscelene, oferind spre folosinţă spaţiul destinat procesului instructiv educativ.

       În cadrul acestei şcoli au fost şcolarizati elevi absolvenţi de liceu care doreau să se califice în meseria de asistent medical , în specialităţile : asistent medical generalist, asistent medical de igienă şi sănătate publică şi asistent medical de laborator, toate aceste specialităţi având durata de şcolarizare de 3 ani.

       Fluxul cel mai mare al elevilor s-a inregistrat la profilul asistent generalist, deoarece acesta le conferă o mai mare accesibilitate pentru incadrare şi o competenţă profesională superioară; un interes secundar s-a inregistrat pentru specialitatea asistent sănătate publică, iar cea de laborator nu a prezentat un interes deosebit.

       Din anul 2003, procesul de scolarizare s-a realizat doar pentru specializarea asistent medical generalist, institutia noastra luand in considerare cererea si oferta de pe piata muncii (atat din tara cat si din cadrul UE), precum si prevederile PRAI si PLAI.

       Personalul didactic al Şcolii Sanitare Postliceală " Prof. Dr. Nanu I. Muscel  este format din profesori şi maiştri instructori.

       Pentru funcţia de profesor au fost incadraţi prin concurs absolvenţi cu examen de licenţă ai unor instituţii de invăţământ superior  de lungă durată, in profilul postului ( medici, farmacişti, biologi, profesori ). Pentru funcţia de maistru instructor au fost angajaţi prin concurs absolvenţi cu examen de diplomă ai şcolilor sanitare postliceale cu stagiu şi experienţă de peste trei ani in domeniu ( conform art 5,7 din Legea Statutului personalului didactic ).

       In funcţiile de conducere ( director şi director adjunct ) au fost promovaţi titulari cu experienţă managerială indelungată şi vechime de cel puţin cinci ani la catedră ( art. 20, 21 ).

       Cursurile sunt organizate drept cursuri de zi , iar finalizarea studiilor se face pe baza unui examen de absolvire cu lucrare de diplomă într-o unitate de stat similară din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, in sesiunile organizate pentru absolvenţii de stat , potrivit reglementărilor in vigoare.

Acreditare

La data de 14 noiembrie 2008, instituţia noastră a primit ACREDITAREA, prin Ordinul Ministrului, nr. 5930/2008, emis pe baza Hotărârii Consiliului ARACIP, nr.13/29.09.2008

Link-uri utile


Centrul Medical
"Clubul Sanatatii"


Copyright © Fundatia Sinergii Muscelene. Toate drepturile rezervate.

Rezolutie optima: 1280x1024