FUNDATIA
SINERGII MUSCELENE

 

    Fundaţia "Sinergii Muscelene" este persoană juridică de drept privat, organizaţie neguvernamentală apolitică cu pronunţat caracter social ce funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Asociatiilor si Fundatiilor şi în limitele conferite de statutul său cu respectarea legislaţiei în vigoare. Este infiintata prin Incheierea Camerei de Consiliu  a Tribunalului Arges la data de 10  Noiembrie 1997 (Dosar nr. 94/ P.J./ 1997) F.S.M este organizatie neguvernamentala, non-profit, cu character social, umanitar si cultural.

 

Activitatea sa se bazează pe două concepte sociale moderne:

 

1. Sinergismul - este un concept social ce încurajează conlucrarea dintre persoane investite cu anumite calităţi care promovează diverse iniţiative şi care au în comun activităţi bazate pe obiective comune. Rezultatul acţiunii comune este mai valoros decât suma rezultatelor acţiunilor independente, reuşita acţiunii sinergice cuprinzând şi uriaşa forţă ce se creează din emulaţia şi conlucrarea factorilor ce o compun.

2. Conceptul de dezvoltare locală - concept socio-economic modern prin care sunt încurajate iniţiativele de dezvoltare socio-economică locală, proiecte care să valorizeze resursele naturale materiale şi culturale ale unei regiuni (în cazul de faţă a Regiunii Muscel). Se urmăreşte evaluarea corectă a potenţialului a disponibilităţilor de moment şi a perspectivelor locale în vederea elaborării unor programe sociale şi economice care dublate de acţiuni de protecţie socială să compenseze dezechilibrele sociale. Aceste programe pot genera noi locuri de muncă iar efectele acestora conducând în final la prosperitatea comunităţii.
 

Sectiunea Invatamant - Formare

Şcoala Sanitară Postliceală Profesor Dr. Nanu Ioan Muscel este organizată în cadrul legal constituit al Fundaţiei Sinergii Muscelene - secţiunea cultură-învăţământ, fiind obiectivul principal al activităţii fundaţiei.

Şcoala sanitară postliceală a luat fiinţă în anul 1992 ca fundaţie cu doi membri fondatori numindu-se Şcoala Sanitară Postliceală Sanitas înscrisă prin sentinţa civilă 3705/1992 a Judecătoriei Câmpului Argeş, în temeiul legii No.21 din 1924, cu sediul iniţial la Casa de Cultură a Sindicatelor Câmpulung şi având ca director pe Dl. Dr. Mănescu Vasile şi director adjunct Dl. asistent Albu Ion.

 Şcoala a funcţionat prin contribuţiile şcolare ale elevilor, iar profesorii au fost angajaţi prin convenţie civilă, marea lor majoritate fiind medici cu experienţă din municipiul Câmpulung. Pentru a conferi o mai mare stabilitate juridică, Şcoala Postliceală Sanitară Sanitas se reorganizează în octombrie 1997 prin fuzionarea sa cu Şcoala Sanitară Postliceală Prof. Dr. Nanu Ioan Muscel în cadrul Fundaţiei Sinergii Muscelene, aceasta promovând în funcţia de director al şcolii pe D. Dr. Mănescu Vasile şi în funcţia de director adjunct pe Dl. Profesor Solomon Ion, ambii mebrii în Consiliul Director al Fundaţiei Sinergii Muscelene. De la această dată, Şcoala Postliceală Sanitară “Prof. Dr. Nanu I. Muscel” îşi desfăşoară activitatea în strada I.C.Brătianu nr. 54 B, Câmpulung. Astfel, Şcoala Postliceală Sanitară “Prof. Dr. Nanu I. Muscel“, funcţionează in cadrul  Fundaţiei “Sinergii Muscelene “, infiinţată in baza sentinţei nr. 76/P.J. din 14.X.97 a Judecătoriei Tribunalului Argeş.                   

Fundaţia "Sinergii Muscelene" - implicit şi Şcoala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel", nu are filiale organizate până in prezent, dar are un proiect de organizare a unei filiale la Bucureşti.

În cadrul acestei şcoli au fost şcolarizati elevi absolvenţi de liceu care doreau să se califice în meseria de asistent medical, în specialităţile: asistent medical generalist, asistent medical de igienă şi sănătate publică şi asistent medical de laborator, toate aceste specialităţi având durata de şcolarizare de 3 ani.

Fluxul cel mai mare al elevilor s-a inregistrat la profilul asistent generalist, deoarece acesta le conferă o mai mare accesibilitate pentru incadrare şi o competenţă profesională superioară; un interes secundar s-a inregistrat pentru specialitatea asistent sănătate publică, iar cea de laborator nu a prezentat un interes deosebit.

Din anul 2003, procesul de scolarizare s-a realizat doar pentru specializarea asistent medical generalist, institutia noastra luand in considerare cererea si oferta de pe piata muncii (atat din tara cat si din cadrul UE), precum si prevederile PRAI si PLAI.

Personalul didactic al Şcolii Sanitare Postliceală " Prof. Dr. Nanu I. Muscel  este format din profesori şi maiştri instructori.

Pentru funcţia de profesor au fost incadraţi prin concurs absolvenţi cu examen de licenţă ai unor instituţii de invăţământ superior  de lungă durată, in profilul postului (medici, farmacişti, biologi, profesori). Pentru funcţia de maistru instructor au fost angajaţi prin concurs absolvenţi cu examen de diplomă ai şcolilor sanitare postliceale cu stagiu şi experienţă de peste trei ani in domeniu ( conform art 5,7 din Legea Statutului personalului didactic ).

In funcţiile de conducere (director şi director adjunct) au fost promovaţi titulari cu experienţă managerială indelungată şi vechime de cel puţin cinci ani la catedră (art. 20, 21 ).

Cursurile sunt organizate drept cursuri de zi, iar finalizarea studiilor se face pe baza unui examen de absolvire cu lucrare de diplomă într-o unitate de stat similară din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, in sesiunile organizate pentru absolvenţii de stat, potrivit reglementărilor in vigoare.

Ca bază materială, şcoala beneficiază de un imobil special construit cu patru săli de curs, trei laboratoare o sală de lectură, cu bibliotecă, sală de cancelarie, grupuri sanitare, sală de sport - toate realizate după o documentaţie care respectă regulile de igienă şcolară. O parte din procentul de 25 % din incasări rezervat pentru investiţii in baza materială (conf. art.115 nr. Din Legea Învăţământului nr.84/1995) a fost folosită pentru contribuţii la achiziţionarea sediului. De asemenea, şcoala mai deţine la aceeaşi adresă ( inchiriate ), intr-un corp de clădire anexă, incă doua săli de clasă şi o sală pentru secretariatul şcolii. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier propriu, adecvat procesului instructiv-educativ; sunt amenajate două laboratoare  (laborator de anatomia şi fiziologia omului, dotat cu numeroase planşe demonstrative şi o sală de demonstraţii practice)

Secretariatul este dotat cu mobilier şi echipament de birotică adecvate(calculator PC, telefon, fax, scanner).

Şcoala beneficiază de un număr important de manuale şi planşe demonstrative, materiale sanitare şi instrumentar pentru demonstraţii practice, precum şi de bibliotecă proprie.

Biblioteca şcolii totalizează un număr de 1360 volume de carte de medicină, o parte din ele provenind din donaţii, iar alte volume de specialitate, precum şi manuale speciale pentru învăţământul sanitar  au fost achiziţionate din fondurile şcolii. Biblioteca asigură accesul elevilor şi profesorilor pentru  oricare volum dorit pentru aprofundarea cunoştinţelor acumulate.
 

Sectiunea Etnografie - Folclor

   Această secţiune este condusă de prof. univ. Trâmbaciu Ştefan. În cadrul ei fincţionează Editura Sinergii, care a debutat în anul 2000 cu publicarea unui manuscris de o valoare istorică deosebită: ”Instaurarea regimului comunist în România” – memorii 1946-1953 ale lui Aurel Marinescu, fost Prim-Preşedinte al Tribunalului Muscel.
 

Sectiunea Medico - Sociala

   În cadrul Fundaţiei Sinergii Muscelene a fost înfiinţată Societatea Medicilor Musceleni ai cărei preşedinţi sunt Prof. Dr. Laurenţiu Mircea Popescu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi Prof. Dr. Proca Eugeniu, preşedinte de onoare, societate constituită atât din medici câmpulungeni cât şi din personalităţi ale medicinii româneşti şi medici de sorginte musceleană care profesează în clinici universitare.

Începând cu anul  2003, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung se desfăşoară  un proiect cu finanţare RICOP pentru susţinerea Centrului Social care funcţionează în cadrul Fundaţiei, venind în sprijinul persoanelor defavorizate social din zona Muscel, prin servicii medicale gratuite şi consiliere juridică.
 

Copyright © Fundatia Sinergii Muscelene. Toate drepturile rezervate.

Rezolutie optima: 1280x1024